10 Mar 2016

Codul fiscal – prietenul sau dusmanul antreprenorului?

/
Publicat de

Inceputul anului nu este tocmai cea mai frumoasa perioada din an pentru contabilitate. Pe langa multe declaratii de depus – declaratii recapitulative, anuale, inchidere de trimestru – inceputul anului 2016 aduce, mai mult ca niciodata, si modificari legislative, modificari stufoase care presupun citirea, asimilarea corecta si abia apoi aplicarea lor.

Modificari cu privire la impozitul pe profit:

 • Cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5% incepand cu 1 ianuarie 2016.
 • Cheltuielile cu protocolul deductibile raman in cota de 2% dar se aplica la rezultatul contabil fara sa se mai tina cont de veniturile neimpozabile si de cheltuielile aferente acestora.
 • Cheltuielile cu sponsorizarea isi modifica limita de 3‰ din cifra de afaceri la 5‰ din cifra de afaceri.
 • Cheltuielile sociale isi modifica si ele procentul de deductibilitate la 5 din valoarea cheltuielilor cu personalul.
 • Ajustarile pentru deprecierea creantelor sunt deductibile, fara a mai indeplini conditia conform careia veniturile aferente creantelor trebuiau sa fie incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului pentru ca deprecierile creantelor sa fie deductibile.
 • Pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor sunt deductibile si in cazul in care au fost incheiate contracte de asigurare pentru acele sume.
 • Sunt considerate deductibile ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile daca sunt distruse in urma unor calamitati naturale sau din alte cauze de forta majora, sau daca au fost incheiate contracte de asigurare pentru acestea.
 • Pentru cheltuielile reprezentand diferente de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, limita de 50% se aplica doar asupra pierderii nefavorabile de curs valutar (cheltuieli – venituri), in cazul mijloacelor de transport (3.500 kg si 9 scaune).
 • La scoaterea din functiune a mijloacelor de transport supuse limitarii de amortizare, rezultatul (castig sau pierdere) se determina in functie de valoarea contabila neamortizata.
 • Dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane sau straine sunt deductibile daca sunt aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati.
 • Limita privind clasificarea cheltuielilor efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative si cu primele de asigurare voluntara de sanatate este de 400 EUR/participant pentru fiecare dintre aceste doua cheltuieli. Sumele ce depasesc aceasta limita presupun clasificarea acestora ca venituri salariale, insa aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru societate indiferent de suma.
 • Pentru cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu mijloacele fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, au fost introduse noile criterii pentru a fi deductibile fiscal (daca au fost degradate calitativ si se face dovada distrugerii si daca au termen de valabilitate/expirare depasit).
 • Cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie sunt considerate nedeductibile.
 • S-au eliminat exemplele din Codul Fiscal privind definirea cheltuielilor deductibile, acestea fiind definite ca si cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice.
 • Termenul de depunere al Formularului 014 pentru entitatile care opteaza sa isi modifice anul fiscal este de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat.
 • In cazul celor care isi modifica anul fiscal, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie in termen de 5 ani incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se implinesc 6 luni de la incheierea anului fiscal pentru care se datoreaza obligatia fiscal.
 • S-au eliminat din categoria entitatilor supuse cotei speciale de impozit de 5% cele care desfasoara activitati de natura pariurilor sportive.
 • Pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare nu se elimina deducerile fiscale prevazute in Cod daca nu s-a realizat obiectivul proiectului de cercetare-dezvoltare.
 • La categoria de active ce se incadreaza la cazul scutire de impozit a profitului reinvestit, au fost introduse si calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare (clasa 2.2.9 din Catalog), precum si programe informatice.
 • Impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza (ne referim aici la facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in situatia in care in trimestrul in care activele sunt puse in functiune se inregistreaza pierdere contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfarsitul anului se inregistreaza profit).
 • Dividendele primite de la o persoana juridica romana sunt neimpozabile, fara a mai fi valabila conditia conform careia entitatea care primeste dividendele trebuie sa detina la data inregistrarii acestora, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

Modificari ce privesc veniturile neimpozabile:

Aici sunt doua mari modificari care merita amintite in acest material:

 • cultele religioase, institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate si asociatiile de proprietari nu mai sunt incluse in categoria entitatilor scutite de impozit pe profit, insa veniturile enumerate in lege vor fi considerate neimpozabile;
 • in cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, platile anticipate aferente trimestrului al IV-lea se declara si se platesc pana la data de 25 decembrie, respectiv pana la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat.

Modificari cu privire la Microintreprinderi

 • Incepand cu 1 ianuarie 2016, plafonul in cazul microintreprinderilor creste de la 65.000 de euro la 100.000 de euro.
 • S-au eliminate din categoria Microintreprinderi entitatile care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si a gazelor naturale.
 • Daca se depaseste plafonul de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, se datoreaza impozit pe profit incepand cu acel trimestru, luand in considerare veniturile obtinute si cheltuielile suportate incepand cu acel trimestru si nu de la inceputul anului fiscal, cum a fost valabil pana la 31.12.2015.
 • Nu mai exista cota unica de impozitare de 3% cum a fost pana la 31.12.2015, incepand cu 01.01.2016 cotele de impozitare pentru microintreprinderile deja infiintate vor fi:
  • 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv.
  • 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;
  • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

De retinut ca salariatul este definit de prezentul act normativ ca fiind persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga. Se poate, totusi, indeplini conditia si in cazul microintreprinderilor care:

 • au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial, daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi.
 • au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Totodata, Codul Fiscal valabil din 01.01.2016 stabileste ca in cazul in care in cursul anului fiscal numarul de salariati se va modifica, cotele de impozitare prevazute mai sus se vor aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea. Pentru microintreprinderile care au unul, respectiv doi salariati, si care vor aplica cotele de impozitare prevazute, al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati va fi considerata indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru sunt angajati noi salariati.

Pentru microintreprinderile care nu au salariati sau cele care au cel mult doi salariati, in situatia in care numarul acestora se va modifica, in scopul mentinerii/modificarii cotei de impozitare prevazute anterior, noii salariati vor trebui angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni.

In cazul microintreprinderilor nou-infiintate, cota de impozitare este redusa la 1% pentru primele 24 luni de la infiintare daca se indeplinesc conditiile cu privire la numarul de salariati si perioada de angajare.

Avem modificari si asupra bazei impozabile:

 • au fost eliminate din baza de impozitare veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, doar daca au fost recunoscute in categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • au fost introduse rezervele reduse sau anulate (din re-evaluare, din facilitati fiscale), care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit;
 • modificarea regimului de la impozit pe profit la impozit pe venit se comunica organului fiscal pana la 31 martie inclusiv a anului urmator.

Mentiunea de la Registrul Comertului pentru persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal nu mai este suficienta, acestea avand un termen de 30 de zile de la infiintare pentru a comunica organului fiscal competent aplicarea regimului microintreprinderilor.

Pentru declararea, retinerea si plata impozitului pe dividendele platite catre o persoana juridica romana, microintreprinderile sunt obligate sa aplice aceleasi prevederi ca si entitatile platitoare de impozit pe profit (minimum 10% din capital pe o perioada minima de 1 an).

Modificari impozit pe venit

 • reclasificarea veniturilor neimpozabile;
 • majorarea termenelor in care contribuabilul trebuie sa notifice organului fiscal inceperea sau incetarea unei activitati, de la 15 zile la 30 de zile;
  reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2016;
 • veniturile din activitati independente includ si veniturile din activitati de productie;
 • s-au adaugat categorii de cheltuieli deductibile integral in cazul activitatilor independente;
 • deducerea cheltuielilor reprezentand contributii sociale obligatorii se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/ pierderii nete anuale;
 • majorarea plafonului aferent cheltuielilor sociale pana la 5% din fondul de salarii (in loc de 2%);
 • cotizatiile platite asociatiilor profesionale sunt deductibile in limita a 4.000 euro anual;
 • la calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, cota de cheltuieli forfetara a fost crescuta la 40%;
 • modificarea listei veniturilor pentru care platitorii persoane juridice sau alte entitati care conduc evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate; de asemenea, impozitul final retinut de 16% nu se mai aplica la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetara de cheltuieli, dupa caz, si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa;
 • se acorda diurna si administratorilor si salariatilor;
 • neimpozitarea tichetelor cadou acordate cu ocazia evenimentelor speciale (Paste, 1 iunie, Craciun si 8 martie) nu doar pentru salariatii care au copii, ci si pentru cei care nu au copii;
 • eliminarea avantajelor sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% din categoria avantajelor in natura;
 • deducerea personala acordata salariatilor s-a majorat;
 • copiii minori ai contribuabilului sunt considerati intretinuti pentru ambii parinti, deducerea personala acordandu-se ambilor;
 • modificarea regulilor de determinare a impozitului pe veniturile din salarii;
 • pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv arenda, s-a majorat cota de cheltuieli forfetara la 40%;
 • majorarea plafonului neimpozabil in cazul veniturilor din pensii de la 1.000 lei la 1.050 lei, urmand ca apoi, in urmatorii 3 ani sa creasca cu cate 50 de lei/an pana cand ajunge la plafonul de 1.200 lei; in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, notarii sunt obligati la notificarea organelor fiscale cu privire la acea tranzactie in care valoarea declarata este inferioara valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici;
 • majorarea termenului de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani in cazul veniturilor obtinute din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Modificari contributii sociale:

 • includerea veniturilor din activitati independente in categoria asupra carora se aplica contributia la asigurarile sociale (CAS), chiar daca se obtin si venituri de natura salariala;
 • cadourile si tichetele cadou oferite cu anumite ocazii nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale pentru TOTI salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;
 • pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente in sistem real, baza lunara de calcul al CAS, in cazul platilor anticipate, o reprezinta echivalentul a 35% din castigul salarial mediu brut, urmand ca la regularizare sa se achite si diferentele pana la nivelul plafonului maximum lunar echivalent a 5 salarii medii brute;
 • pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al CAS o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia;
 • obligatiile de plata a CAS se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contributia individuala (10,5%) asupra bazelor de calcul, insa contribuabilii POT OPTA pentru cota integrala de CAS corespunzatoare conditiilor normale de munca, respectiv 26,3%;
 • incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul veniturilor salariale, se plafoneaza baza de calcul lunara a CASS individuala la maximum 5 salarii medii pe economie pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, eliminandu-se plafonul anterior de 740 lei;
 • pentru veniturile din pensii realizate incepand cu 1 ianuarie 2017, in situatia in care venitul considerat baza de calcul depaseste valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, CASS individuala se calculeaza in limita acestui plafon;
 • incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul veniturilor din activitati independente, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia;
 • incepand cu 1 ianuarie 2017, includerea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala in baza de calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau alte activitati independente;
 • in anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau din dividende NU datoreaza CASS pentru aceste venituri, daca obtin venituri din salarii, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, venituri din PFA, II, profesii libere, venituri din activitati agricole;
 • incepand cu 1 ianuarie 2017, includerea veniturilor din dividende in baza de calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau activitati independente, aplicandu-se insa plafonarea bazei lunare la 5 castiguri salariale medii brute;
 • persoanele fizice care nu obtin venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, datoreaza, lunar, CASS si au obligatia sa solicite inregistrarea la organul fiscal competent;
 • incepand cu 1 ianuarie 2017, regularizarea anuala a CASS este efectuata astfel: contributia anuala la asigurarile sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei anuale de calcul determinata ca suma a bazelor lunare de calcul asupra carora se datoreaza CASS; baza anuala de calcul NU poate fi mai mica decat valoarea a 12 salarii de baza minime brute pe tara si nici mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni.

Modificari TVA:

 • incepand cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scadea de la 24% la 20%, iar incepand cu 1 ianuarie 2017 se va reduce la 19%;
 • s-a introdus taxarea inversa in cazul cladirilor, partilor de cladire si a terenurilor de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune;
 • pana la 31 decembrie 2018, introducerea taxarii inverse, in cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri si a dispozitivelor cu circuite integrate;
 • incadrarea tuturor imobilizarilor corporale la active corporale fixe;
 • in categoria bunurilor de capital intra si activele cu durata de amortizare mai mica de 5 ani, regula de ajustare a TVA in acest caz modificandu-se;
 • modificarea plafonului de scutire de 220.000 lei in sensul modificarii componentei veniturilor incluse aici;
 • ajustarea bazei de impozitare in cazul creantelor neincasate se face si in cazul punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata, nu doar in urma inchiderii procedurii falimentului;
 • baza de impozitare a bunurilor de natura alimentara al caror termen de consum a expirat si care nu mai pot fi valorificate va fi stabilita intr-o procedura stabilita prin normele metodologice;
 • introducerea cotei reduse de TVA de 5% si pentru livrarea de manuale scolare, carti, ziare si unele reviste, precum si pentru serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee etc;
 • introducerea cotei reduse de TVA de 9% in cazul livrarii apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura;
 • evenimentele sportive sunt incluse in categoria operatiunilor pentru care se aplica TVA redusa de 5%;
 • a crescut plafonul pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% la 450.000 lei pentru locuintele sociale.

Leave a Reply